info@leerperspectief.nl      06 36 346 131     Beltrumsestraat 25A Groenlo                                      Vacatures
   Home


NIEUW: Training Rekentoets

Telt de rekentoets mee komend schooljaar voor het centraal eindexamen? Voor het VWO is dat het geval. De score dient minimaal een 5 te zijn om te kunnen slagen. Voor het MBO, VMBO en HAVO wordt dit nog uitgesteld. Overigens moeten alle leerlingen de rekentoets wel maken. Het resultaat wordt ook op het diploma vermeld. Iets om rekening mee te houden. Bij de eerste toetsronde haalde in schooljaar 2014-2015 niet minder dan 42 procent van alle leerlingen een onvoldoende. Scholen zetten daarom volop in op extra rekenonderwijs. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan bij Leerperspectief een Training Rekentoets worden gevolgd. Zie het Cursusaanbod 2016-2017.


VIPkaart voor huiswerkbegeleiding en bijles

Naast de reguliere abonnementen is het bij ons mogelijk om met een zogenaamde VIPkaart ("Vrij In Planning" kaart) flexibel begeleiding voor uw kind te krijgen. Deze kaart geeft recht op 10 begeleidingsmiddagen of bijlessen en is in te zetten op elk gewenst moment binnen een periode van 3 maanden. U gaat niet een abonnement aan, maar kiest zo voor 10 vrij in te plannen huiswerkmiddagen c.q. bijlessen. Voor alle mogelijkheden en tarieven zie 'Tarieven' in het horizontale menu bovenaan op deze pagina.


Vergoeding uit Persoonsgebonden Budget (PGB)

Beschikt u over een Persoonsgebonden Budget voor uw kind dan kunnen wij u helpen met de Beschikking (Gemeente) en het Zorgcontract (SVB) ten behoeve van vergoeding van de begeleiding die uw kind bij ons krijgt.

Constant in Dialoog

Bij Leerperspectief staat de dialoog met ouders en school hoog in het vaandel. De ervaring leert namelijk dat een goede communicatie en onderlinge afstemming met ouders en school cruciaal is voor het succesvol begeleiden van de leerling.


Informatie en Aanmelding

Heeft u vragen, dan zijn wij graag bereid u in een vrijblijvend gesprek nader te informeren. U bent van harte uitgenodigd ons te bellen, te mailen of gewoon even langs te komen. Voor bellen of mailen: Ton Leever 06 36 34 61 31 / info@leerperspectief.nl