info@leerperspectief.nl      06 36 346 131     Beltrumsestraat 25A Groenlo                                        Vacatures
   Basisonderwijs


Remedial Teaching

Naast de onderstaande groepsgewijze begeleidingsvormen bieden wij de mogelijkheid van individuele begeleiding van de leerling. Met individuele begeleiding kan er nog beter worden ingespeeld op de specifieke zorgproblematiek van de leerling.


Extra Hulp Basisschool

Bij Leerperspectief kan groepsgewijze bijles in alle vakken van de basisschool gevolgd worden.


De bijles is er voor leerlingen die extra hulp en aandacht nodig hebben voor hun schoolwerk. Denk hierbij aan hulp bij het rekenen, taal, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Maar ook hoe je het beste kunt leren komt aan bod.


De wekelijkse lessen worden gegeven in een ontspannen sfeer en zijn er op gericht de leerling succeservaringen op te laten doen. De lessen worden zoveel mogelijk afgestemd op de individuele leerling, zodat uw kind zijn of haar leerachterstanden of moeilijkheden weg kan werken.


Start: september (t/m november) en januari (t/m maart).

Wekelijks, dag en tijd in onderling overleg.


Extra Hulp Groep 8

Bij Leerperspectief kan door leerlingen van groep 8 van de basisschool extra training worden gevolgd. In dit belangrijke laatste jaar van het basisonderwijs worden de keuzes gemaakt voor het vervolgonderwijs. Dit is natuurlijk een grote stap voor u en uw kind. Onze ervaring is dat kinderen bij de eindtoets vaak onder hun niveau presteren en daardoor niet de aansluiting krijgen in het middelbaar onderwijs die bij hun niveau past. Dat komt vaak door spanning, faalangst en de manier waarop de vragen gesteld worden.


De volgende aspecten komen in de training aan de orde:


  • Het niveau van de leerling wordt verhoogd;
  • De grote spanning en stress van de Cito eindtoets wordt weggehaald bij de leerling;
  • Het kind wordt vertrouwd gemaakt met het niveau van de eindtoets en de manier waarop de vragen gesteld worden;
  • Onbegrepen leerstof wordt gesignaleerd en wordt uitgelegd;
  • Wij oefenen op specifieke onderdelen, die in de eindtoets aan de orde komen.

In de training, die zoveel mogelijk per leerling wordt afgestemd, komen alle einddoelen van de basisschool aan bod. Hiernaast bieden we ook extra lessen en oefenmateriaal op het gebied van taal, rekenen, begrijpend lezen en woordenschat.


Start: september (t/m november) en januari (t/m maart).

Wekelijks, dag en tijd in onderling overleg.