info@leerperspectief.nl      06 36 346 131     Beltrumsestraat 25A Groenlo                                        Vacatures
   Zorg


Orthopedagogiek

Leerlingenbegeleiding is meer dan omgaan met en het bijstaan van leerlingen met hun schoolzaken. Als begeleider krijg je met diverse hulpvragen te maken, die in complexiteit verschillen. Soms is het nodig om een behandelplan op te stellen om kinderen op een veilige en vertrouwde manier te laten opgroeien. Doorgaans gebeurt dit dan op school. Ook bij Leerperspectief lopen wij aan tegen speciale zorgproblematiek. Om hier goed op in te kunnen spelen hebben wij zonodig intensief contact met de school. Ook hebben wij zelf de nodige kennis in huis om met de school en met de ouders de dialoog aan te gaan.


Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn belangrijk. Het Steunpunt Dyslexie geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis. Zie de website: Steunpunt Dyslexie

Leerperspectief heeft de kennis in huis om uw kind te helpen met problemen met dyslexie. Ook is hierover zonodig overleg met de school. Als dat nodig mocht blijken kunnen wij ook helpen met diverse speciale leermiddelen.


Joke Holweg-Vaarwerk

 

Joke

 

Joke Holweg-Vaarwerk is onze dyslexiespecialiste. Met het diploma Orthopedagogiek en Speciaal Onderwijs op zak, is zij gaan werken op een school voor kinderen met spraaktaal-problemen in Arnhem, als Remedial Teacher. Haar aandacht ging toen vooral uit naar het grote aantal kinderen met lees- en spellingproblemen. Deze interesse groeide en mondde uit in het volgen van de opleiding dyslexiespecialiste, die zij in 2006 met goed resultaat heeft voltooid. Naast haar eigen praktijk is Joke m.i.v. schooljaat 2014-2015 dyslexiespecialiste bij Leerperspectief.


Dienstverlening

 

  • Leesbegeleiding, m.b.v. van het interventieprogramma Connect, waarbij aan de hand van verschillende criteria een keus wordt gemaakt voor: Connect Klanken en Letters of Connect Woordherkenning of Connect Vloeiend Lezen of RALFI.
  • Spellingbegeleiding m.b.v. retentietraining, waarbij moeilijke woorden worden ingeoefend m.b.v. visuele ondersteuning en veel herhaling. FO-plus wordt gebruikt om extra aandacht te kunnen geven aan het klankbewustzijn van woorden; en om d.m.v. fixen met blokken enkele belangrijke regels beter te kunnen begrijpen en toepassen.
  • Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, met als doel dat ze hun problemen beter leren accepteren en succeservaringen gaan toeschrijven aan eigen kunnen.
  • Kennismaking met ICT-dyslexie software, o.a.: Sprint-plus, Kurzweil, Claroread en Daisyspeler.AD(H)D

Heeft uw kind veel moeite met stil zitten, luisteren, huiswerk maken. Heeft het misschien ADHD?

Is uw kind een dromertje, heeft het moeite met zich concentreren, of vergeet ze vaak dingen. Zou het misschien ADD kunnen zijn?

Of luistert uw kind slecht, trekt het zich niets aan van straf en accepteert het geen hulp bij schoolwerk of andere zaken?


Oudervereniging Balans geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over AD(H)D op school, in de zorg en thuis. Zie de website van: Oudervereniging Balans / AD(H)D


Leerperspectief heeft de kennis in huis om uw kind te helpen met problemen met AD(H)D. Ook is hierover zonodig overleg met de school.


PDD-NOS

De term PDD-NOS wordt gebruikt voor kinderen met sociale en communicatieve problemen zoals men die ziet bij autisme, maar in onvoldoende mate om strikt aan de criteria voor de diagnose autisme te voldoen. Met PDD-NOS wordt een restcategorie aangeduid die kenmerken heeft van het autisme, maar niet genoeg om zo te worden genoemd.

Oudervereniging Balans geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over PDD-NOS op school, in de zorg en thuis. Zie de website: Ouderverneniging Balans / Autisme


Leerperspectief heeft de kennis in huis om uw kind te helpen met problemen met PDD-NOS. Ook is hierover zonodig overleg met de school.