info@leerperspectief.nl      06 36 346 131     Beltrumsestraat 25A Groenlo                                        Vacatures
   Muziekles

   Gitaarles en Cursus Muziektheater

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat muziek een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Daarbij versterkt het gezamenlijk musiceren het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.


Uit hersenonderzoek is gebleken, dat bij musicerende kinderen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet-musicerende kinderen. Deze resultaten ontstaan, doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen. De neuronen worden geactiveerd waardoor er minder afsterven en er betere verbindingen ontstaan. Dat bepaalt uiteindelijk het intelligentieniveau.


Gitaarles

Betreft individuele lessen die naar behoefte kunnen worden ingevuld met klassiek, pop of rock. Zowel akoestisch als electrisch.


De lessen worden gegeven in cycli van 10 lessen, omdat een opbouw van de lessen bij het leren beheersen van een bepaald aspect van het gitaarspel crusiaal is.


 • Aanmelding kan met het aanmeldformulier dat te vinden is in het horizontale menu bovenaan deze pagina onder "Cursus".

 • Dagen en tijden: in onderling overleg.

 • Kosten: 10 lessen voor 195 euro.


Cursus Muziektheater

Een kennismaking met muziek, drama en theater in 10 lessen. De lessen worden gegeven in groepsverband. Onderstaand een overzicht van de lessen:


 • Workshop Jembé

 • Kennis muziekstijlen

 • Didgeridoo

 • Rapworkshop

 • Dirigent en orkesten

 • Muziekles over Tjaikovsky

 • Slapstick en mime

 • Maak je eigen lied of rap

 • Opnemen van eigen lied of rap

 • Presentatie eigen lied, afsluiting met een dramavoorstelling


 • Aanmelding kan met het aanmeldformulier dat te vinden is in het horizontale menu bovenaan deze pagina onder "Cursus".

 • Dagen en tijden: in onderling overleg.

 • Kosten: 10 lessen voor 195 euro.