info@leerperspectief.nl      06 36 346 131     Beltrumsestraat 25A Groenlo                                        Vacatures
   Studiebegeleiding

   Huiswerkbegeleiding, Examenvoorbereiding, Bijles en Leren Leren


Huiswerkbegeleiding

De middelbare school is veel meer dan het volgen van lessen en het maken van huiswerk. Vaak is het nodig uit te zoeken hoe een vak het beste geleerd kan worden. Het maken en uitvoeren van een planning is vaak een struikelblok. Ook liggen er in de huidige digitale maatschappij veel verleidingen op de loer die moeilijk zijn te weerstaan. Daarom is het niet zo gek dat leerlingen tegen problemen aanlopen.


Naast aandacht voor bovengenoemde problematiek is de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen bij Leerperspectief een belangrijk aandachtspunt. Oftewel: zit een leerling lekker in zijn/haar vel ? Een complicerende factor hierbij is soms een specifieke handicap van de leerling bij het leren, zoals dyslexie. Of er kan sprake zijn van onbegrip tussen ouders en hun zoon of dochter. Als het een leerling om wat voor reden dan ook niet lukt om voldoendes te halen, geven ouders vaak goedbedoelde adviezen die bij hun kind een averechtse werking hebben. Hierdoor wordt het er thuis niet gezelliger op. Ouders en kinderen zijn het dan zat om dagelijks strijd te hebben over school. Huiswerkbegeleiding kan dan een oplossing bieden. Het schoolwerk wordt dan niet thuis, maar bij de studiebegeleiding gemaakt en thuis zal weer een plek worden waar het niet constant om school draait.


Bij de huiswerkbegeleiding kunnen de leerlingen rustig huiswerk doen. De nadruk ligt op het plannen van de toetsen en SO's en de controle van het huiswerk. Ook worden leerlingen overhoord. Wanneer het leren spaak loopt, wordt er samen gekeken naar wat de oorzaak van het probleem is en kan er naast de reguliere studiebegeleiding individuele begeleiding worden ingezet. In de cursus 'Leren leren' wordt met eenvoudige, maar doeltreffende oefeningen geleerd hoe de leerling effectiever kan leren. Ook kan extra begeleiding bestaan uit aandacht voor faalangst, taakproblemen of houdingsproblemen.


 • Aanmelding voor de huiswerkbegeleiding is mogelijk voor 2, 3 , 4 of 5 dagen per week.


 • Tijden: maandag t/m vrijdag van 15.00 uur - 17.30 uur.


Examenvoorbereiding

Hoe bereid je je het beste voor op een examen ? Lastig voor velen. En de beste methode bestaat niet, want voor elke leerling is dat weer anders. Wel voor iedereen van belang zijn structuur, concentratievermogen en een passende leermethodiek als handvat. Daarmee kunnen wij de leerling helpen. Zo kunnen we ook helpen met het samenstellen van de lijst met examenstof en de aandachtspunten daarbij. En met de planning, met oefenstof, met een rustige leeromgeving, met de nodige uitleg bij leren en oefenen en met de nodige aanvullende tips, zoals over voeding en de juiste 'state of mind'.


Bijles

De mogelijkheden voor bijles zijn gestaag uitgebreid. Inmiddels kan er voor bijna alle reguliere vakken in het voortgezet onderwijs bij Leerperspectief bijles worden gevolgd. Voor alle talen, de exacte vakken, zowel als aardrijkskunde en geschiedenis zijn er docenten beschikbaar.


Onze kernpunten op een rij:


 • Aandacht voor het kind

  Veel aandacht voor de ontwikkeling van het kind. Beleid bepaald in samenspraak met ouders en school;

 • Plannen en structureren

  Plannen en structureren is vast onderdeel bij de huiswerkbegeleiding;

 • Ervaren begeleiders: pedagogisch

  Deskundige pedagogische begeleiding door leraren met jarenlange praktijkervaring;

 • Ervaren begeleiders: vakinhoudelijk

  Deskundige vakinhoudelijke begeleiding bij de huiswerkbegeleiding. Is er af en toe extra begeleiding nodig voor een bepaald vak dan is bijles niet gelijk noodzakelijk. Deze specifieke kennis is voorhanden bij de begeleiders. Zij zijn veelal ook degenen die de bijlessen verzorgen;

 • Stiltekamer

  Er is een stiltekamer voor leerlingen met extra behoefte aan focus;

 • Aanmelding

  Aanmelding voor de huiswerkbegeleiding is mogelijk voor 2, 3 , 4 of 5 dagen per week. De VIPkaart biedt een voordelige mogelijkheid om de begeleiding van uw kind vrij in te plannen.

 • Intake

  In een intakegesprek komen de aandachtspunten in de begeleiding van de leerling aan de orde en kunnen wij u adviseren.