info@leerperspectief.nl      06 36 346 131     Beltrumsestraat 25A Groenlo                                        Vacatures
   Home


Leerperspectief

Wij bieden huiswerkbegeleiding aan kinderen in het voortgezet onderwijs, van brugklas tot eindexamen. In een tijdperk van druk en drukte in het leven van de meeste kinderen bieden wij de ruimte om in rust en veiligheid het huiswerk te doen. Elk kind wordt benaderd vanuit dat wat hij of zij nodig heeft. Wij kijken naar de kwaliteiten van het kind, de valkuilen en de minder ontwikkelde talenten. Tevens is er de mogelijkheid van vakspecifieke bijles en worden er cursussen aangeboden, zoals de cursus 'Leren leren'.


Werkwijze

Vanuit een positieve benadering en de bevestiging van kwaliteiten en talenten biedt Leerperspectief de leerling een veilige leeromgeving waar het zichzelf mag zijn en waarin het kan groeien. Naast ruimte voor een gesprek over bijvoorbeeld hoe de dag is verlopen, heeft het kind behoefte aan structuur. Wij bieden onze kinderen die structuur. Het huiswerk wordt doorgesproken, knelpunten worden onderkend en benodigde extra begeleiding wordt ingepland.


Vanuit onze ervaring zien wij een aantal fundamentele problemen die ten grondslag kunnen liggen aan mindere of verminderde leerprestaties:


  • Zelfdiscipline
  • Concentratie
  • Zelfvertrouwen
  • Zelfbeeld
  • Focus
  • Een leerbeperking ten gevolge van dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, of PDD-NOS

Voor ons is het telkens weer een uitdaging om hiermee aan de slag te gaan en om vanuit een kleinschalige opzet maatwerk te leveren. Is er sprake van structurele problemen met een bepaald vak dan behoort bijles tot de mogelijkheden.


Voor de tarieven zie het menu bovenaan op deze pagina.


Informatie en aanmelding

Ouders die overwegen hun kind aan te melden voor begeleiding of bijles zijn van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een kennismaking of intakegesprek. Voor bellen of mailen: Ton Leever 06 36 34 61 31 / info@leerperspectief.nl

 

VIPkaart voor huiswerkbegeleiding en bijles

Naast de reguliere abonnementen is het bij ons mogelijk om met een zogenaamde VIPkaart ("Vrij In Planning" kaart) flexibel begeleiding voor uw kind te krijgen. Deze kaart geeft recht op 10 begeleidingsmiddagen of bijlessen en is in te zetten op elk gewenst moment binnen een periode van 3 maanden. U gaat niet een abonnement aan, maar kiest zo voor 10 vrij in te plannen huiswerkmiddagen c.q. bijlessen. Voor alle mogelijkheden en tarieven zie 'Tarieven' in het horizontale menu bovenaan op deze pagina.

Constant in Dialoog

Bij Leerperspectief staat de dialoog met ouders en school hoog in het vaandel. De ervaring leert namelijk dat een goede communicatie en onderlinge afstemming met ouders en school cruciaal is voor het succesvol begeleiden van de leerling.