privacyverklaring LeerperspectiefVerantwoordelijk voor uw gegevens:

De verantwoordelijke voor alle verwerkingen van persoonsgegevens is Leerperspectief,
Beltrumsestraat 25A, 7141AK Groenlo (Kamer van Koophandel: 08120840).

Waarom leggen wij gegevens van u vast?
Leerperspectief legt uw gegevens vast ten behoeve van haar klantenadministratie. Leerperspectief
geeft nooit toestemming aan derden voor gebruik van uw persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw gegevens?
Leerperspectief heeft middels technische en organisatorische maatregelen uw gegevens beschermd.
Zo gebruiken wij, om onbevoegden toegang tot uw gegevens te belemmeren, een firewall, worden
gegevens versleuteld en zijn opslaglocaties van uw en onze gegevens technisch en fysiek beveiligd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden bewaard zolang u een klantaccount bij Leerperspectief heeft. Als uw gegevens
vastgelegd zijn voor het afnemen van één of meer van onze diensten bewaren wij uw gegevens
minimaal voor de termijn van de lopende overeenkomst(en).

Welke gegevens leggen wij van u vast?
Bij afname van één of meer diensten van Leerperspectief worden de volgende gegevens vastgelegd:

  1. Naam/ voorletters/ voornamen/ eerste officiële voornaam/ tussenvoegsel
  2. Adres
  3. Postcode
  4. Plaats
  5. Telefoonnummer
  6. E-mailadres
  7. Geboortedatum
  8. Schooltype
  9. Leerjaar