Studiebegeleiding

De middelbare school is veel meer dan het volgen van lessen en het maken van huiswerk. Vaak is het nodig uit te zoeken hoe een vak het beste geleerd kan worden. Het maken en uitvoeren van een planning is vaak een struikelblok. Ook liggen er in de huidige digitale maatschappij veel verleidingen op de loer die moeilijk te weerstaan zijn. Daarom is het niet zo gek dat leerlingen tegen problemen aanlopen. Huiswerkbegeleiding kan dan uitkomst bieden. Ligt het probleem juist bij een bepaald vak dan is bijles meer voor de hand liggend. Voor de examenkandidaten is er de mogelijkheid tot Examenvoorbereiding.

Huiswerkbegeleiding

Bij de huiswerkbegeleiding van Leerperspectief ligt de nadruk op het plannen van de toetsen en SO's, de controle van het huiswerk, en op de uitleg van onderdelen daarvan. Ook worden leerlingen overhoord. Leren leren, plannen en structureren van de studiestof maken vast onderdeel uit van de huiswerkbegeleiding. Wanneer het leren toch spaak loopt, wordt er samen gekeken naar wat de oorzaak van het probleem is en kan er naast de reguliere studiebegeleiding individuele begeleiding worden ingezet. Een andere mogelijkheid is de cursus 'Leren leren'. Hierbij wordt er nader ingegaan op allerhande leeraspecten, zoals leerstrategie, zelfwerkzaamheid, zelfvertrouwen en motivatie. Met eenvoudige, maar doeltreffende oefeningen wordt de leerling geleerd hoe effectiever en plezieriger te leren. Ook kan extra begeleiding bestaan uit aandacht voor faalangst, taakproblemen of houdingsproblemen.

Aanmelding voor huiswerkbegeleiding is mogelijk voor 1, 2, 3 , 4 of 5 dagen per week.

Tijden: maandag t/m vrijdag van 15.00 uur - 17.30 uur. Zie voor de tarieven ‘Informatie & Aanmelden’ 

Examenvoorbereiding

Hoe bereid je je het beste voor op een examen? Lastig voor velen. Een beste methode bestaat niet, want voor elke leerling is dat weer anders. Wel voor iedereen van belang zijn: structuur, concentratievermogen en een passende leermethodiek als handvat. Daarmee kunnen wij de leerling helpen.

Zo kunnen we ook helpen met het samenstellen van de lijst met examenstof en de aandachtspunten daarbij. Evenals met de planning, oefenstof, en dat alles in een rustige leeromgeving. Examenvoorbereiding wordt gedaan op individuele basis.

Dagen en tijden zijn in onderling overleg. Zie voor de tarieven ‘Informatie & Aanmelden’ 

Bijles

De mogelijkheden voor bijles zijn gestaag uitgebreid. Inmiddels kan er voor bijna alle reguliere vakken in het voortgezet onderwijs bij Leerperspectief bijles worden gevolgd. Voor alle talen, de exacte vakken, aardrijkskunde en geschiedenis zijn er docenten beschikbaar.
Dagen en tijden zijn in onderling overleg.

Zie voor het tarief ‘Informatie & Aanmelden’