Bijles

De mogelijkheden voor bijles zijn gestaag uitgebreid. Inmiddels kan er voor bijna alle reguliere vakken in het voortgezet onderwijs bij Leerperspectief bijles worden gevolgd. Voor alle talen, de exacte vakken, aardrijkskunde en geschiedenis zijn er docenten beschikbaar.
Dagen en tijden zijn in onderling overleg.

Zie voor het tarief ‘Informatie & Aanmelden’