Gitaarles (individueel)

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat muziek een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het abstractievermogen en analytisch denken sterk verbeterd.

Onze gitaarlessen zijn individueel en het pakket bestaat uit een cyclus van 10 lessen, ingevuld vanuit vanuit een leerplan, afgestemd op de ambities en mogelijkheden van de leerling. Dit vanuit onze ervaring dat een gestage opbouw in de lessen essentieel is voor het bereiken van het gewenste resultaat.

Dagen en tijden zijn in onderling overleg.
Zie voor het tarief ‘Info & Aanmelden/Tarieven’