Huiswerkbegeleiding

Bij de huiswerkbegeleiding van Leerperspectief ligt de nadruk op het plannen van de toetsen en SO's, de controle van het huiswerk, en op de uitleg van onderdelen daarvan. Ook worden leerlingen overhoord. Leren leren, plannen en structureren van de studiestof maken vast onderdeel uit van de huiswerkbegeleiding. Wanneer het leren toch spaak loopt, wordt er samen gekeken naar wat de oorzaak van het probleem is en kan er naast de reguliere studiebegeleiding individuele begeleiding worden ingezet. Een andere mogelijkheid is de cursus 'Leren leren'. Hierbij wordt er nader ingegaan op allerhande leeraspecten, zoals leerstrategie, zelfwerkzaamheid, zelfvertrouwen en motivatie. Met eenvoudige, maar doeltreffende oefeningen wordt de leerling geleerd hoe effectiever en plezieriger te leren. Ook kan extra begeleiding bestaan uit aandacht voor faalangst, taakproblemen of houdingsproblemen.

Aanmelding voor huiswerkbegeleiding is mogelijk voor 1, 2, 3 , 4 of 5 dagen per week.

Tijden: maandag t/m vrijdag van 15.00 uur - 17.30 uur. Zie voor de tarieven ‘Informatie & Aanmelden’