Leren leren (kleine groep)

Naast huiswerkbegeleiding kan er individuele begeleiding worden ingezet in de vorm van bijles. Een andere mogelijkheid is de cursus 'Leren leren'. Hierbij wordt er nader ingegaan op verschillende leeraspecten, zoals leerstrategie, zelfwerkzaamheid, zelfvertrouwen en motivatie. Met eenvoudige, maar doeltreffende oefeningen wordt de leerling begeleidt om effectiever en plezieriger te leren. Ook kan deze extra begeleiding bestaan uit aandacht voor faalangst, taak-of houdingsproblemen.

Dagen en tijden zijn in onderling overleg.
Zie voor het tarief ‘Info & Aanmelden/Tarieven’