MS Excel Basis

MS Excel Basis

Excel is wereldwijd het meest toegepaste rekenbladprogramma. Het programma is gebruiksvriendelijk en veel functies spreken voor zich. Toch kan het zijn dat u niet voor de volle 100% gebruik maakt van de mogelijkheden.

Tijdens deze klassikale cursus, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leert u de basis om handig en gestructureerd te kunnen werken met Excel, maar u leert ook vele extra’s. U leert data in te voeren en u leert berekeningen maken. U leert werken met tabellen en met het geautomatiseerd doorrekenen van gegevens. Ook het opmaken van werkbladen, tabellen en cellen is onderdeel van deze cursus. Daarnaast leert u werken met grafieken en  er wordt u geleerd hoe een en ander handig af te drukken.


Dagen en tijden zijn in onderling overleg.
Zie voor het tarief ‘Info & Aanmelden/Tarieven’