MS Excel Gevorderden


MS Excel voor Gevorderden

In de huidige economie blijft de hoeveelheid bedrijfsdata maar groeien. Wilt u hierin inzicht blijven behouden, dan is deze Excel cursus geknipt voor u. Tijdens deze klassikale cursus, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, leert u werken met grote hoeveelheden bedrijfsgegevens. En bovenal, u wordt bijgestaan het geleerde direct in uw eigen praktijksituatie toe te passen.

Met het meest gebruikte spreadsheet-programma ter wereld leert u niet alleen lijsten en tabellen samen te stellen, maar leert u ook allerhande analyses te maken m.b.v. de vele formules en functies, macro’s, de diverse en zeer handige en uitgebreide tools en met draaitabellen en draaigrafieken.

Daarnaast leert u meerdere functies met elkaar te combineren (nesten), waardoor u in staat bent complexe berekeningen uit te voeren. Verder leert u gegevens geavanceerd groeperen, sorteren en filteren voor optimaal overzicht en inzicht in uw gegevens.

Dagen en tijden zijn in onderling overleg.
Zie voor het tarief ‘Info & Aanmelden/Tarieven’